Jag åker inte bara till tävlingar och fotograferar. Jag åtar mig arbeten enligt överenskommelse. Priser för fotograferingar enligt Bildleverantörernas Förening. Tag kontakt med mig så diskuterar vi fram något bra.